Tomasz Strzelecki
Konferencje

KONFERENCJE

VIII Konferencja : Problemy Hydrotechniki - współczesne podstawy planowania i projektowania w inżynierii i gospodarce wodnej - Zamek Kliczków, 4-6 czerwca 2003, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

I, II, III Konferencje Środowiskowe (KŚ KOWBAN) organizowane przez WTN w latach 1994,1995,1996 - członek Komitetu Naukowego konferencji

Konferencja francusko - polska dotycząca zagadnień górnictwa (1978) zorganizowana przez Instytut Geotechniki Politechniki Wrocławskiej - członek komitetu Organizacyjnego

Konferencja francusko-polska w Krakowie (1979) dotycząca zagadnień mechaniki ośrodków ciągłych - członek Komitetu Organizacyjnego

XIII, XIV, XV, XVI Polish - French Colloquium of Soil and Rock Mechanics, w latach 2004, 2007, 2010, 2013

I, III, IV, V, VI, XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu w latach 1977 do 2013

Uczestnictwo w licznych innych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Materiały dydaktyczne


Copyright 2024 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl