Tomasz Strzelecki
Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego

Profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej

Członek Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii (Wydział Przyrodniczo-Techniczny) 2015- do chwili obecnej

www.pwr.wroc.pl
zbw.pwr.wroc.pl

Materiały dydaktyczne

Prace Naukowe


Copyright 2021 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl