Tomasz Strzelecki
Monografie

MONOGRAFIE

T. Strzelecki: Elektrokinetyczna konsolidacja gruntu. Wroclaw.: Pwr 1982, 101 s. 15 rys. 3 tabul. Bibliogr. 104 poz. Sum rez. Prace naukowe instytutu Geotechniki politechniki Wrocławskiej 1982 nr 37 monografie nr 14 - praca habilitacyjna.

T.Strzelecki, J.L. Auriault, J. Bauer, St. Kostecki, W. Puła,: Mechanika Ośrodków niejednorodnych. Teoria Homogenizacji, pod redakcją T. Strzeleckiego, W: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 1996, s. 265, bibliogr. 187, rys. 56.

Mechanika Ośrodków niejednorodnych. Teoria Homogenizacji

T.Strzelecki, S. Kostecki, S. Żak: Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate. Monografia pod redakcją T.Strzeleckiego. W: Dolnośląskie Wydawnictow Edukacyjne, 2008, s. 718, bibliogr. 326

Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate

Materiały dydaktyczne


Copyright 2024 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl