Tomasz Strzelecki
Współpraca

WSPÓŁPRACA

Wspólne przedsięwzięcia z firmami krajowymi i zagranicznymi oraz urzędami i uczelniami.

Firmy:

 

KGHM Polska Miedź S.A. realizacja licznych projektów informatycznych
Leica AG (Szwajcaria) sprzedaż sprzętu i oprogramowania
INTERGRAPH sprzedaż oprogramowania, szkolenia
BENTLEY Systems Polska sprzedaż oprogramowania, szkolenia
BENTLEY Systems inc. produkcja oprogramowania w systemach firmy Bentley corp.
BERIT (Czechy) wdrażanie systemu LIDS w Polsce, polonizacja oprogramowania
HEWLETT PACKARD sprzedaż sprzętu i oprogramowania
RSW (Rousseau Sauve Warren inc.), Canada wspólne przedsięwzięcie biznesowe
ARCADIS (Holandia) realizacja projektu Banku Światowego w Libanie
GEOHAUS (Niemcy) wspólna realizacja programu Phare
GEBIG (Niemcy) budowa konsorcjum ds. Odra 2006
WPG (Warszawa) realizacja oprogramowania i wspólne przedsięwzięcie biznesowe
OPGK (Wrocław) wspólne przedsięwzięcie biznesowe
OPGK (Rzeszów) realizacja programu Phare w Województwie Tarnowskim
DHV Consultants BV (Holandia) realizacja projektu Banku Światowego w Libanie
TRANSPROJEKT Kraków współpraca przy projektowaniu dróg i autostrad, szkolenia w zakresie oprogramowania In/Roads
PKP-DOKP wykonywanie pomiarów geodezyjnych wzdłuż nowo budowanych odcinków dróg kolejowych
ELEKOL S.C. wykonywanie pomiarów geodezyjnych wzdłuż nowo budowanych odcinków dróg kolejowych
KAFI (Holandia) opracowanie wspólnych projektów przedsięwzięć w zakresie katastru fiskalnego w Polsce
SGI Ingenierie S.A. wspólne prace projektowe w zakresie budowy kolei w Grecji oraz wspólne przedsięwzięcia w Maroko


Uczelnie:

 

Politechnika Warszawska
(Wydział Geodezji i Kartografii)
umowa o współpracy w zakresie oprogramowania i wymiany doświadczeń
Politechnika Wrocławska
(Instytut Geotechniki i Hydrotechniki)
wspólne przedsięwzięcia w zakresie geodezji


Urzędy:

 

Urząd Wojewódzki w Warszawie

Urząd Dzielnicy Mokotów

Urząd Gminy Warszawa - Ursynów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Urząd Wojewódzki w Częstochowie

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Wojewódzki w Legnicy

Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu

Urząd Gminy w Polkowicach

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Urząd Miasta w Rzeszowie

Urząd Wojewódzki w Suwałkach

Urząd Miasta w Tarnowie

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu

Urząd Miasta w Żorach

Materiały dydaktyczne

Prace Naukowe


Copyright 2024 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl