Tomasz Strzelecki
REALIZOWANE I ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

REALIZOWANE I ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KBN

 1. Projekt badawczy (promotorski) nr 8T12E04421, Nr umowy KBN - Politechnika Wrocławska 1225/T112/2001/21
  Tytuł "Baza danych w dynamicznym modelowaniu obiektow inzynierskich na terenach górniczych", Realizacja od 1.08.2001 do 30.04. 2002
  Charakter udziału: kierownik tematu, promotor pracy doktorskiej
 2. Projekt badawczy (promotorski) Nr 9T12B00818, Nr umowy KBN - Politechnika Wrocławska 1585/T12/2001/21
  Tytuł: "Analiza danych geologicznych i srodowiskowych na terenie objetym działalnoscią górniczą z zastosowaniem systemu informacji geograficznej" Realizacja od 1.08.2001 do 30.04.2002.
  Charakter udziału: kierownik tematu, promotor pracy doktorskiej
 3. Projekt badawczy nr 7S 103 043 05, nr umowy KBN - Politechnika Wrocławska PB0795/S1/93/05
  Tytuł: "Metoda homogenizacji w mechanice gruntów i skał"; Realizacja od 01.10.1993 do 31.12 1995
  Udział własny: Kierownik tematu, realizator (50%)
Materiały dydaktyczne


Copyright 2024 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl