Tomasz Strzelecki
Opracowania niepublikowane

WAŻNIEJSZE OPRACOWANIA NIEPUBLIKOWANE


1999-2002 Opracowanie założeń Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej - DSIP
Zlecenie finansowane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. (współautor)


1991 Określenie obecnego i przewidywanego wpływu działalności górniczej na obiekty budowlane położone na przedpolu odkrywek i zwałowiska zewnętrznego Praca zlecona przez ZG TURÓW (współautor)
Materiały dydaktyczne


Copyright 2024 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl