Tomasz Strzelecki
Doktoranci

DOKTORANCI

  1. Roman Emmrich - (Niemcy) Tytuł pracy doktorskiej : "Weryfikacja doswiadczalna modelu konsolidacji elektrohydrodynamicznej" obrona pracy 1985 r.
  2. Adel El Masry - (Egipt) Tytul pracy doktorskiej: " Application of the finit element method to solve seepage through undermeath engineering structures" Obrona pracy 1991
  3. Tadeusz Głowacki - (Polska) Tytuł pracy doktorskiej: "Baza danych w dynamicznym modelowaniu obiektów inzynierskich na terenach górniczych". Obrona pracy: 2002
  4. Ewa Marek-Koszela - (Polska) Tytuł pracy doktorskiej: "Analiza danych geologicznych i środowiskowych na obszarach objętych działalnością górniczą z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej" obrona pracy 2002
  5. Monika Bartlewska - (Polska) Tytuł pracy doktorskiej: "Określenie parametrów efektywnych modeli reologicznych gruntów spoistych" - obrona pracy 2009
  6. Oscar Herrera-Granados - (Meksyk) Tytuł pracy doktorskiej: "Badania doświadczalne i modelowanie numeryczne przepływu swobodnego wody z uwzględnieniem transportu materiału skalnego podłoża gruntowego" - obrona pracy w 2013. Obecnie promotorem jest Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Kostecki
  7. Anna Uciechowska - (Polska) - doktorantka Tytuł pracy doktorskiej: "Proces termokonsolidacji ośrodka wielofazowego"- przewidywana obrona 2015 r.

 

Ponadto opieka nad pracą doktorską Pani Pascal Royer (Francja) pt. "Macroscopic behavior of gas flow with adsorption a fructured porous medium" w czasie stażu naukowego Pani Pascale Royer pod moim kierunkiem w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej.

Materiały dydaktyczne


Copyright 2024 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl