Tomasz Strzelecki
Pełnione funkcje  

PEŁNIONE FUNKCJE

Miejsce pracy: Politechnika Wrocławska

 • Profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny w Legnicy
Fukncje pełnione w przeszłości  

FUNKCJE PEŁNIONE W PRZESZŁOŚCI

Sektor prywatny:

 • Współzałożyciel i Prezes Biprogeo S.C. 1992 - 1996,
 • Prezes Biprogeo S.A. 1996 - 2001

Sektor publiczny:

 • Przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność w Instytucie Geotechniki Politechniki Wrocławskiej 1980 - 1981,
 • Członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej 1980 - 1981, Członek Zarządu Miejskiego AWS we Wrocławiu 1998-2002,
 • Sekretarz Komisji Budownictwa i Mechaniki Polskiej Akademii Nauk - Oddział we Wrocławiu 1990 - 1993,
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wrocławia ds. komputeryzacji Urzędu 2001-2002
 • Universite Scientifique et Medicale de Grenoble (Francja)- staż naukowy - 6 miesięcy 1976,
 • Universite de Annaba (Algieria) - Profesor w latach 1982 - 1987,
 • Universite de Grenoble (Francja) - profesor nadzwyczajny - 6 miesięcy 1989r.
 • Wicedyrektor Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki 1989 - 1992
 • Dyrektor Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki (wybrany na kadencję 3 -letnią) 2005-2008
 • Profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Humanistycznej na Wydziale Nauk Technicznych (kierunek Geodezja i Kartografia) 2004-2010
Działalność naukowa  

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • 77 prace naukowe w czasopismach zagranicznych i krajowych w tym 3 monografie
 • 68 prace niepublikowane (prace projektowe, doświadczalno - konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy)
Zainteresowania naukowe  

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • Teoria porosprężystości
 • Mechanika ośrodków niejednorodnych
 • Teoria homogenizacji
 • Teoria termo-konsolidacji
 • Teoria dwufazowych ośrodków porowatych sprężysto lepko plastycznych
 • Pompownie wodne (patent)
 • Modelowanie przepływu wód podziemnych
 • Metody numeryczne w mechanice (w tym hydromechanice)
 • Zastosowanie sieci neuronowych
 • Zastosowanie algorytmów genetycznych
 • Informatyka w tym budowa relacyjno - obiektowych baz danych
 • Systemy Informacji Przestrzennej
Materiały dydaktyczne

Prace Naukowe


Copyright 2024 Tomasz Strzelecki | Projekt i wykonanie: Studio graficzne 2ez.pl