Tomasz Strzelecki
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA W HYDROTECHNICE

GEOTECHNIKA - WYKŁAD


Przeprosiny adresowane do Pana dr inż. Andrzeja Nowakowskiego


    Przepraszam Pana dr inż. Andrzeja Nowakowskiego za umieszczenie w materiale dotyczącym przygotowania do wykładu z przedmiotu Geotechnika treści zbliżonej do publikacji Pana doktora inżyniera bez podania autora zamieszczonych przeze mnie materiałów.
    Zaistniały fakt jest wynikiem mojego niedopatrzenia i pewnego braku staranności przy przygotowaniu do tego wykładu. Przygotowując materiały do wykładów korzystałem zazwyczaj z licznych pozycji literatury technicznej, jednakże podczas wykładu, jak to jest w powszechnym zwyczaju nie podawałem licznych źródeł mojej wiedzy na temat konkretnego tematu, jedynie istotę wykładanych przeze mnie treści. Zawarty w moim materiale do wykładu artykuł Pana dr inż. A. Nowakowskiego zapewne uznałem przed kilku laty jako interesujący z punktu widzenia materiał dotyczący tematu wykładu i pewnie dlatego zamieściłem jego treść w moich materiałach do wykładu.
    Nazwisko mojej byłej doktorantki, a obecnie Pani dr inż. Anny Uciechowskiej-Grakowicz  znajdujące się pod tytułem wykładu znalazło się ze względu na nazwę folderu, z którego pobrałem materiał do wykładu (była to informacja przeznaczona dla mnie, abym mógł łatwo odszukać źródło zamieszczonej publikacji). Pani Anna Uciechowska-Grakowicz nie ma nic wspólnego z treścią zamieszczonego przeze mnie materiału.
    Nie zgadzam się jednakże z kwalifikacją podaną przez Pana dr inż. A. Nowakowskiego tego czynu jako plagiatu jego pracy naukowej. Zamieszczony przeze mnie materiał do wykładu był zamieszczony jak wiele innych źródeł informacji prezentowanych na wykładach, bez podawania autora tych informacji. Materiał nie został wykorzystany w żadnej mojej publikacji, monografii, opracowaniach technicznych itp. Jest jedynie częścią materiału do wykładu zamieszczonego na mojej prywatnej stronie internetowej.
    Jednakże starając się zrozumieć motywy zaskarżenia mnie i mojej doktorantki we Władzach Politechniki Wrocławskiej jeszcze raz wyrażam moje przeprosiny dla Pana dr inż. A. Nowakowskiego.

Tomasz Strzelecki